Riport varázsló

XE Product imageBE Product imageAE Product imageEE Product image

Riportokat interaktív módon is készíthetünk a varázsló segítségével. Ekkor kiválaszthatunk egy profilt a folyamat végrehajtásához. A riportprofil nem más, mint egy lista az oldalmenü azon elemeiből, melyeket a riport tartalmazni fog. A varázslóban több előre elkészített profilból választhatunk, de lehetőségünk van a riport testre szabására vagy egy már korábban elkészített saját riportprofil betöltésére is.

Üzleti termékek:

Ezek a beállítások kapcsolókkal automatizálhatók az /R, /E vagy /FTP kapcsoló segítségével ez után használjuk a /ALL, /SUM, /HW, /SW, /BENCH, /AUDIT vagy /CUSTOM <elérési út> kapcsolót is a profil megadásához.


Riportprofilok

Minden oldal

Ez a riportprofil az oldalmenü összes elemét tartalmazza. Habár az ezzel készült riport kínálja a legtöbb információt, a mérete is ennek a legnagyobb, jellemzően meghaladja 2 MB-ot, ezért hosszú távon érdemes tömörítve tárolni, főleg egy több száz gépből felépülő hálózatban.


Csak rendszerösszesítő

Ez a profil csak a Számítógép / Összegzés alatt található információkról készít riportot. Ez akkor hasznos, ha csak egy gyors hardver- és operációsrendszer-összegzésből álló riportot kívánunk létrehozni, de a további szoftverinformációkra nincs szükségünk. Az összegzés beállításait a Beállítások / Összegzés lapon találjuk.

Hardverrel kapcsolatos oldalak

Ez a profil a hardverrel kapcsolatos összes oldalt tartalmazza. A hardverriportok többnyire nem tartalmaznak bizalmas információkat, kivéve az alaplap és a rendszer sorozatszámát, illetve az IP-címeket és a MAC-címeket.

Szoftverrel kapcsolatos oldalak

Ez a profil a szoftverrel kapcsolatos összes oldalt tartalmazza. A szoftverriportok többnyire számos bizalmas információt tartalmazhatnak, ezért körültekintően osszuk meg ezeket a jelentéseket!

Sebességméréssel kapcsolatos oldalak

Ez a profil az oldalmenü Sebesség kategóriája alatt található összes lapot – azaz az összes memória- és a processzorbenchmark eredményét – tartalmazza. Ha az oldalmenün kiválasztjuk a Sebesség menü bármely alpontját, akkor eszköztáron található Eredmények gombra kattintva kikapcsolhatjuk a referenciaeredmények és/vagy az elmentett felhasználói eredmények megjelenítését.

Leltárhoz szükséges oldalak

Ez a profil a hálózati leltárral és változáskövető funkciókkal kapcsolatos összes oldalt tartalmazza. Habár ez a profil az AIDA64 követelményeinek megfelelően lett kialakítva, az ezzel a profillal készített riportok egy külső programmal is feldolgozhatók hasonló hálózatileltár-statisztikák készítéséhez.

Egyénileg kiválasztott oldalak

Ez a profil lehetőséget biztosít egy felhasználó által teljesen testre szabható riport elkészítésére. Az egyéni riportprofilok elmenthetők egy RPF-fájlba.

Betöltés fájlból

Ennek segítségével egy korábban összeállított és elmentett RPF-riportprofilfájlt tölthetünk be.

Riportformátum

Megadhatjuk, hogy milyen típusú fájlba szeretnénk riportot készíteni:

  • Egyszerű szöveges dokumentum (TXT)
  • HTML-fájl
  • MHTML-fájl
  • XML-fájl
  • CSV-fájl
  • MIF-fájl
  • INI-fájl
  • ADO (adatbázisba illesztés)

ADO-formátum választása esetén a riport egy SQL adatbázisba lesz illesztve. Az SQL-felület használata előtt az SQL-kapcsolat paramétereit szükséges beállítanunk a Beállítások / Adatbázis menüpont alatt.

Ilyenkor egy ADO-formátumú fájl is létrejön, amiben a riportkészítés sikerességét vagy sikertelenségét tartalmazó üzenetet olvashatunk. Ahhoz hogy minden gépről kapjunk üzenetet, a beállítások / riportfájl pontban a Cél mappának adjuk meg az elérési útvonalat, a végén a dátum változóval (\\Szerver\Shares\AIDA64Business\riport\$DATE), és fájlnévnek $HOSTNAME változót.

Miután kiválasztottuk a megfelelő formátumot, a „Befejezés” gombra kattintva elindul a riport készítésének folyamata.