Általános szerződési feltételek

A következő feltételek vonatkoznak a jelen www.aida64.hu weboldalon keresztül a FinalWire Kft. (székhely és egyben központi ügyintézés és központi ügyfélszolgálat helye: 1048 Budapest, Tófalva utca 6. A. ép. III. em. 7., a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága mint Cégbíróság által 01-09-942549 számon nyilvántartott, adószám: 22764672-2-41, tel.: +36-30-667-5915, www.aida64.hu, e-mail cím: info@finalwire.com, a továbbiakban: FinalWire) által fogyasztók számára értékesített minden termékre és szolgáltatásra. Az „Ön” vagy „Öné” arra az egyénre utal, aki rendelést adott le a Termékek megvásárlására a fenti weboldalon keresztül. A Termékek kizárólag elektronikus úton rendelhetők meg a jelen www.aida64.hu oldalon („Weboldal”).

Kérem, gondosan olvassa el a jelen Általános Szerződési Feltételeket! A Weboldalon való rendelésfeladással Ön elfogadja a jelen szerződést, az itt leírt feltételekkel. A jelen szerződés nem érinti azon jogait és jogosultságait, amelyek Önt fogyasztóként megilletik. A jelen szerződési feltételek kizárólag Magyarország területén történő értékesítésre irányadók! A jelen szerződés semmilyen magatartási kódexre nem tartalmaz utalást.

A jelen szerződés a 45/2014. (II.26.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló Kormányrendelet szerint távollévők között létrejött szerződésnek minősül, amely szerződésre a magyar jog irányadó, a szerződés nyelve magyar.

1. Megrendelés és fizetési módok

1.1. A Weboldalon az AIDA64 szoftverek letöltéséhez szükséges licencjogokat lehet vásárolni vagy hosszabbítani, legalább egy év időtartamra (365 napra). A vásárláshoz nem szükséges regisztráció.

A vásárlás a Weboldalon történik. Amennyiben most vásárol először AIDA64 terméket, illetve hamarosan lejáró vagy már lejárt AIDA64-licencét szeretné megújítani vagy bővíteni, a Weboldalon lévő „Vásárlás” lapon a szándékának megfelelő gombra kell kattintania.

1.2. Termék paramétereinek megadásakor kiválaszthatja a terméket, kérhet hozzá további támogatási időszakot és egyéb kedvezményeket amennyiben jogosult rá.

1.3. A weboldalon a PayPal vagy Barion biztonságos fizetési rendszerén keresztül bankkártyával vagy feltöltött számláról, illetve az üzleti termékek esetében előzetes banki átutalással tud fizetni. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Amennyiben a termék vételárát a megrendeléskor kiegyenlíti, úgy néhány percen belül megküldjük az elektronikus licenclevelet és az elektronikus számlát a Billingo rendszerén keresztül letölthető PDF formátumban az Ön e-mail címére, mely pénzügyi rendezést már nem igényel.

1.4. Banki átutalás esetén a megrendelés feladását követően a Billingo elektronikus számlázási rendszerén keresztül egy számlát küldünk Önnek e-mailben, letölthető PDF formátumban, melynek a sorszámára hivatkozva szükséges átutalnia az összeget a számlán megadott határidőn belül a megadott bankszámlánkra. Az átutalás tranzakciós költségeit minden esetben az Ügyfél viseli. Kizárólag pontos összeget tudunk elfogadni.

Kizárólag OUR típusú átutalásokat fogadjuk el, ami azt jelenti, hogy a Fizető (a fizetés kezdeményezője) viseli az összes fizetési tranzakciós díjat, így garantálva a termék teljes árának megfizetését.

Megrendelését minden esetben csak a fizetés teljesülése és sikeres azonosítása után teljesítjük. Átutalásos fizetést követően nem küldünk újabb számlát, a küldött számla egyben a végszámla.

A megrendelésben megadott e-mail címre elküldjük a termék használatához szükséges kódokat tartalmazó licenclevelünket.

1.5. Ön kifejezetten hozzájárul az elektronikus számlázáshoz, mint a számla kiállításának módjához, valamint a számla e-mail útján történő kézbesítéséhez. Az elektronikus számla az azt tartalmazó e-mail-nek az Ön fiókjába történő megérkezésével kézbesítettnek tekintendő. 

1.6. Számlánk minden esetben a megrendelésben megadott végfelhasználó nevére kerül kiállításra és kizárólag a rendeléskor megadott számlázási e-mailcímre áll módunkban elküldeni.

1.7. Az elektronikus számláinkon a további hitelesítés érdekében és az aktuális törvényi szabályozás szerint időbélyeg található. Az időbélyeg feladata igazolni, hogy az adott számla pontosan mikor lett kiállítva, bizonyítja, hogy a bizonylat egy konkrét időpontban már létezett. Az időbélyeggel ellátott számlák ezt követően nem módosíthatók vagy törölhetők anélkül, hogy az ne sérülne.

1.8. Az Ön által elektronikusan benyújtott termékrendelés képezi az Ön vásárlási szándékát a FinalWire felé a Termékek megvásárlására a jelen Feltételeknek megfelelően.

Az Ön megrendelésének az FinalWire általi elfogadása akkor válik hatályossá, amikor elküldjük az Ön által megadott e-mail címre a Termékvásárlásról a visszaigazolást.

1.9 A FinalWire a fenti, elektronikus úton kötött szerződése írásban kötött szerződésnek minősül, melyet a FinelWire rendszerében elektronikusan iktat, valamint egy darab papír alapú példányt irattároz a felek szándékának visszakereshetősége érdekében.

1.10. A megrendelő által hibásan megadott e-mailcímekért és egyéb hibásan megadott károkért felelősséget a FinalWire Kft. nem vállal.

1.11. Bármely, megrendeléssel kapcsolatos egyéb kérdései esetén a FinalWire munkatársai szívesen rendelkezésére állnak a sales@aida64.com e-mailcímen, és hétfőtől csütörtökig 9:00-től 16:00-ig, pénteken 9:00-től 13:00 óráig a +36-30-667-5915-ös telefonszámon.

2. Árak és fizetési feltételek, kedvezmények

2.1. A Termékek árai azok, amelyek a megrendelés elküldésének idején a Weboldalon hatályosak, és a rendelés-visszaigazoló oldalon szerepelnek, hacsak nem állapodtak meg kifejezetten másként.

2.2. A FinalWire fenntartja a jogot bármilyen árengedmény visszavonására és/vagy bármely Termékár módosítására a Weboldalon a megrendelés elfogadása előtt bármikor. Az árengedmény igénybevételéhez szükséges iratokat a FinalWire webáruházának vásárlói űrlapján kell feltölteni, enélkül díjkedvezmény nem vehető igénybe.

2.3 Kedvezmények igénybevételekor, a megrendelés csak a kedvezmény igénylésének elfogadása után folytatható. Az elutasított kedvezmények esetén a rendelés újbóli leadása szükséges a megfelelő dokumentumokkal. A kedvezményre való jogosultságot a megrendeléssel egyidejűleg szükséges igazolni. A megrendelés teljesítése után nem áll módunkban érvényesíteni a kedvezményt.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésénél az alábbi kedvezmények vehetők igénybe:

2.3.1. Magánszemélyeknek biztosított kedvezmények

Az AIDA64 Extreme és az AIDA64 Engineer árából 30% kedvezményt nyújtunk, amennyiben a vásárló aktív tanulói jogviszonnyal rendelkezik. A kedvezményes rendelés feladásához szükséges lesz feltöltenie érvényes diákigazolványa elő- és hátlapjának másolatát vagy a tanulói jogviszonyt igazoló egyéb dokumentumot, hogy ellenőrizhessük a kedvezmény igénybevételének jogosultságát. A jogosultságot igazoló dokumentumokat a termék vásárlásakor a megrendelő űrlapon tudja feltölteni. 

A feltöltött dokumentumok kézi ellenőrzésen esnek át a megrendelés véglegesítését követően a fizetés után, mely maximum 48 órát vehet igénybe. Amennyiben érvénytelen igazolványt, más személy adatait, vagy érvénytelen adatokat tartalmazó dokumentumot töltött fel, rendelését töröljük és befizetését azonnal visszatérítjük.

Kedvezmény igénybevétele esetén a licencet és a számlát kizárólag a jogosult magánszemély nevére áll módunkban kiállítani. A licenc érvényessége közben lejáró diákigazolványtól függetlenül használhatja a licencet, de a licenc megújításakor már a kedvezmény nem vehető igénybe.

Diákkedvezmény igénybevétele esetén banki átutalásos fizetési módra nincs lehetőség.

2.3.2. Kedvezmények oktatási intézményeknek, nonprofit szervezeteknek

Az oktatási és nonprofit tevékenységet folytató szervezetek számára 30% kedvezményt biztosítunk az AIDA64 Engineer, AIDA64 Network Audit és AIDA64 Business vállalati termékek árából.

Amennyiben az intézmény neve utal a tevékenységre (óvoda, iskola, nonprofit, stb.), a jogosultságot nem szükséges igazolni. Egyéb esetekben a termék megrendeléskor szükséges lesz feltöltenie a kedvezmény igénybevételének jogosultságát bizonyító alábbi dokumentumokat:

  • Alapító okirat vagy Alapszabály
  • Bírósági vagy egyéb hatósági bejegyzést igazoló okirat

A kedvezményt nem vehetik igénybe az oktatási intézményekben dolgozó alkalmazottak (például: tanárok, egyéb személyzet, stb.).

2.4. A Termék vételárának megfizetése csak a Weboldalon megadott fizetési lehetőségek valamelyikének használatával történhet. A termék vételára a honlapunkon és a megrendelést visszaigazoló oldalon is szerepel, ezen túlmenően Önt más költség nem terheli.

2.5. Kerekítési szabályok: kérjük, hogy számlánk pénzügyi rendezése során törekedjen a pontos összegű átutalásra. A pénzügyileg pontatlanul rendezett számlákon mutatkozó különbözetek kezelése – tekintettel a rendkívül magas banki tranzakciós költségekre – a következő: a túlfizetésből adódó differenciát 1.000 Ft alatt kerekítési különbözetként kezeljük, 1.000 Ft fölött pedig a tranzakciós költség mindenkori összegével csökkentve visszautaljuk előzetes kapcsolatfelvételt követően.

A pénzügyileg tartozást mutató számlaegyenlegeken kerekítésre nincs módunk, a teljes összeg pénzügyi kiegyenlítéséig a számlát kifizetetlennek tekintjük.

3. Megrendelés visszavonása, elállás, panaszkezelés

3.1. Amennyiben Ön és a FinalWire nem állapodtak meg másként, a FinalWire teljesíti a szerződést, vagyis a megrendelt termékhez kapcsolódó licenckódot elküldi Önnek, a terméket használhatóvá teszi az Ön által meghatározott időre.

A szerződéstől Ön jogosult indokolás nélkül elállni 14 munkanapon belül.

Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán, a FinalWire Kft. - 1048 Budapest, Tófalva utca 6. A. ép. III. em. 7. címre, vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi e-mail címre: sales@aida64.com.

Ebből a célból felhasználhatja az alábbi elállási/felmondási nyilatkozatmintát is. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését elektronikus levélben haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén)

„Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Bankszámlaszámom, ahova a teljesített vételár visszafizetését kérem:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt”

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

3.2. Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, vagyis az Ön által megfizetett árat.

3.3. Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén a FinalWire jogosult kiszámlázni a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

3.4. Elállás vagy felmondás esetén az elküldött licenckódjait érvénytelenítjük, a kiállított számlát pedig helyesbítjük.

3.5. Panaszkezelés

A szoftver telepítésével, működésével, illetve árakkal, vásárlással kapcsolatos kérdéseit a következő módokon teheti fel:

E-mailben: sales@aida64.com címen (48 órán belül válaszolunk)

Telefonon: +36-30-667-5915-ös telefonszámon (hétfőtől csütörtökig 9:00-től 16:00-ig, pénteken 9:00-től 13:00 óráig)

4. Adatvédelem

Az adatkezelésre vonatkozó részletes feltételeket a mindenkor hatályos Adatkezelési Irányelvek tartalmazzák.

5. Jogosulatlan termékek és márkavédelem

5.1. Ön nem módosíthatja, csomagolhatja szét vagy bonthatja le a Terméket összetevőkké szétosztás, átruházás, viszonteladás céljára vagy bármilyen egyéb célra. Szigorúan tilos a FinalWire egyértelmű, kifejezett engedélye nélkül elválasztania a termékkulcsot a hozzá társított szoftvertől, és átruháznia a termékkulcsot harmadik félnek bármilyen célra.

A licenclevélben szereplő kódok nem átruházhatóak harmadik fél részére.

5.2. Az AIDA64 szoftverek Magyarországon Cégünktől vagy szerződéses Viszonteladóinktól szerezhetőek be. Amennyiben Cégünk megalapozott gyanúja szerint a termék beszerzése bármilyen jogosulatlan úton történt, Cégünk nem köteles Önnek technikai terméktámogatás vagy egyéb ügyfélszolgálati támogatás nyújtására vagy az előfizetés folytatásának engedélyezésére.

Minden Terméket első esetben csak Cégünktől (vagy adott esetben a FinalWire hivatalos partnereitől) szabad megszerezni. Ha Cégünk megalapozott megítélése szerint egy Termék eredeti beszerzése Cégünktől (vagy adott esetben a FinalWire hivatalos partnereitől) csalárd módon szerzett hitelkártya vagy bármilyen más jogosulatlan eszköz használatával történt, a FinalWire a kérdéses Termék esetén nem köteles Önnek vevőszolgálat vagy bármilyen támogatás nyújtására vagy az előfizetés folytatásának engedélyezésére.

5.3. A FinalWire fenntartja a jogot saját kizárólagos döntése szerint bármilyen jogosulatlan eszközön keresztül megszerzett Termék előfizetésének letiltására.

5.4. Ezzel a szerződéssel elfogadja a Végfelhasználói Licenc Szerződést (EULA), amelyet ezen a linken olvashat el.

6. Egyéb fontos információk

6.1. A FinalWire garantálja, hogy a Termékeket ésszerű gondossággal és szakértelemmel, elfogadható időn belül és lényegében a jelen Szerződésben leírtak szerint bocsátja rendelkezésre. A FinalWire nem tesz semmilyen más ígéretet, és nem garantál mást a Termékek lényeges tulajdonságaival kapcsolatban.

6.2. Felelősség korlátozása

A FinalWire kompenzálja Önt azokért a veszteségekért vagy károkért, melyek abból fakadnak, hogy a FinalWire nem teljesítette a jelen szerződésben rögzített kötelezettségeit vagy a törvény által előírt egyéb kötelezettségét, hacsak a mulasztás nem tulajdonítható: (i) az Ön saját hibájának; (ii) a jelen Szerződés teljesítéséhez nem kapcsolódó harmadik félnek; vagy (iii) olyan eseménynek, amelyet a FinalWire kellő körültekintés mellett sem láthatott előre vagy nem előzhetett meg.

A FinalWire nem felelős azokért a közvetett veszteségekért, amelyek a fő veszteség vagy kár mellékhatásaként történnek, és amelyek Ön által és általunk előre nem láthatóak (mint például a profitveszteség vagy a lehetőség elvesztése), és a FinalWire semmilyen esetben sem felelős a vevő bármilyen üzletmenethez kapcsolódó veszteségéért, mint például elveszett adatokért, elveszett nyereségért vagy az üzletmenet megszakadásáért, vagy bármely Ügyfél által használt egyéb gyártó szoftverével kapcsolatos inkompatibilitásért. A FinalWire nem zárja ki felelősségét a saját hanyagsága által okozott halálért vagy személyi sérülésért, és nem zár ki semmilyen más felelősséget, amelynek a kizárását a törvény tiltja.

6.3. Kellékszavatosság

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint:

a.) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

b.) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

6.4. Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a FinalWire hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv („Ptk.”) szabályai szerint. A Ptk. szabályait egy bekezdéssel korábban ismertettük.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a FinalWire-rel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a FinalWire nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.5. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági jogokat vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania

6.6. Vis Maior

A FinalWire nem felelős a teljesítés meghiúsulásáért akkor, ha az olyan előre nem látható körülmények vagy okok következménye, amelyek túl vannak a FinalWire ésszerű irányításán, beleértve a felsőbb hatalom tetteit, háborút, lázadást, embargókat, polgári vagy katonai hatóságok tetteit, tüzet, áradásokat, baleseteket, sztrájkokat, munkáselbocsátásokat vagy szállítási, létesítmény-, üzemanyag-, energia-, munkaerő- vagy anyaghiányokat, de nem csupán ezekre korlátozódva. Bármely ilyen késés esetén a FinalWire mentesíthető a teljesítéstől addig a mértékig, ameddig késik vagy akadályoztatva van ilyen ok miatt.

6.7. Járványveszély alatti teljesítés

Felhívjuk figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a FinalWire, mint szolgáltató teljesítését, illetve az Ön fizetési kötelezettségének teljesítését a COVID-19 koronavírus terjedése és az ebből fakadó jogszabályi korlátozások közvetlenül nem akadályozzák, a járványveszély ideje alatt is mindkét fél maradéktalan teljesítésre köteles. Mindazonáltal, amennyiben fizetési nehézségei támadnak, kérjük vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal rugalmas fizetési ütemezés érdekében.

7. Felügyeleti szervek elérhetőségei

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Cím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Levelezési cím: 1440 Budapest, Pf. 1.
Telefon: 06 (1) 795 1700
Honlap: www.nfh.hu

valamint az illetékes Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Gazdasági Versenyhivatal
Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Telefon: 06 (1) 472 8900
Honlap: www.gvh.hu

8. Záró rendelkezések

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, továbbá Az elektronikus kereskedelem szabályairól a 2001. évi CVIII. Törvény, illetve a Fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései az irányadók.

 

Budapest, 2022. március 1.