Adatkezelési irányelvek

1. A szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a FinalWire Kft. (székhely: 1048 Budapest, Tófalva utca 6. A. ép. III. em. 7., cégjegyzékszám: 01-09-942549, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága mint Cégbíróság, adószám: 22764672-2-41) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, illetve a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A FinalWire Kft. a tudomány és a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, váltakozó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

A FinalWire Kft-nek a biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell vennie az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

2. Az adatkezelő megnevezése

A FinalWire Kft. a Felhasználóval létrejövő jogviszonyra tekintettel adatkezelőnek minősül, ezért az elérhető legnagyobb adatbiztonság érdekében a jelen Adatkezelési Irányelvekben foglalt szabályokat juttatja érvényre.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az általa kezelt adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli Magyarország Alaptörvénye, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete („GDPR”) alapján.

A www.aida64.hu weboldalt a FinalWire Kft. üzemelteti.

Név: FinalWire Kft.

Székhely és levelezési cím: 1048 Budapest, Tófalva utca 6. A. ép. III. em. 7.

Telefonszám: +36 30 667 5915

E-mail cím: info@finalwire.com

Tárhely információk: Az aida64.hu weboldal működését a MyITSolver Kft. szervereiről biztosítjuk.

3. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés módja

3.1. Próbaváltozatok, szoftverregisztráció

A www.aida64.hu weboldal böngészése, az AIDA64 Extreme 30 napig díjmentesen használható próbaváltozatának letöltése regisztrációhoz nem kötött, látogatóinkról semmilyen, a személyükhöz köthető adatot nem rögzítünk és nem tárolunk. 

Az AIDA64 Engineer, AIDA64 Network Audit és AIDA64 Business programcsomag 30 napos próbaváltozatának letöltése regisztrációhoz kötött. A programok próbaverzióként történő aktiválásához az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

 • Név
 • Cégnév
 • Ország
 • E-mail cím

Ezeket a jogosultság ellenőrzése érdekében tároljuk [GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pont], ez érvényessége alatt lejárati tájékoztatót küldünk, illetve a továbbiakban akciós ajánlatokat [GDPR 6. cikk (1) bek. f.) pont]. A megadott adatokat nem párosítunk össze semmilyen további személyes adattal.

3.2. Vásárlás

Jelen Adatkezelési Irányelvek elfogadásával a Felhasználó bele egyezik abba, hogy a FinalWire Kft. az általa átadott személyes adatokat az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges mértékig kezelje.

Az AIDA64 termékek megvásárlása során a Felhasználónak a következő személyes adatokat kell megadnia:

 • Név
 • E-mail cím
 • Számlázási cím
 • Kapcsolattartó neve
 • Kapcsolattartó e-mail címe
 • Számlázási e-mail cím

Jogi személyek esetén:

 • Cégnév
 • E-mail cím
 • Számlázási cím
 • Kapcsolattartó neve
 • Kapcsolattartó e-mail címe
 • Számlázási e-mail cím
 • Adószám

Ezeket az információkat kizárólag arra használjuk fel, hogy a megrendelést megfelelően teljesíteni tudjuk illetve, hogy a megrendelés részleteit szükség esetén egyeztetni tudjuk az illetékes Kapcsolattartóval [GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pont], valamint a termék vásárlásáról számlát tudjunk kiállítani [GDPR 6. cikk (1) bek. c.) pont],.

Az e-mail címek bekérése abból a célból történik, hogy szerződéses kötelezettségünket teljesíteni tudjuk, és a Termékhez kapcsolódó licenclevelet és megrendelés visszaigazolásunkat elküldhessük Önnek.

Kedvezmény igénybevétele esetén a részünkre megküldött igazoló dokumentumokat kizárólag a jogosultság ellenőrzésére használjuk fel, harmadik fél számára át nem adjuk.

A számlához szükséges adatokat az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezései szerint tároljuk, azokat harmadik személyeknek nem adjuk ki.

3.3. Licenckiadás és -újrakiadás

A licenckiadás vagy -újrakiadás során ügyfeleinket a

 • számukra kiadott licencazonosítóval
 • nevükkel (cégnevükkel)
 • e-mail címükkel
 • számlázási e-mail címükkel

azonosítjuk, egyéb személyes adat (például születési dátum, édesanyja neve) megadását nem kérjük. Adatkezelésünk e körben a szerződés (licenc kiadás, és – újra kiadás) teljesítése érdekében történik [GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pont]

3.4. Árajánlatkérés, technikai segítségnyújtás, kapcsolatfelvétel webes űrlapon

Az árajánlatkérés, technikai segítségnyújtás vagy más célból velünk kapcsolatba lépő látogatóinknak a weboldalon keresztül megadott, személyükhöz köthető alábbi adatait:

 • Név
 • E-mail cím
 • Számlázási cím
 • Kapcsolattartó neve
 • Kapcsolattartó e-mail címe
 • Számlázási e-mail cím

Jogi személyek esetén:

 • Cégnév
 • E-mail cím
 • Számlázási cím
 • Kapcsolattartó neve
 • Kapcsolattartó e-mail címe
 • Számlázási e-mail cím
 • Adószám

 kizárólag arra a célra használjuk fel, mely miatt látogatónk az adatot önkéntesen megadta [GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont]. A Felhasználók adatait harmadik félnek nem adjuk át.

3.5. Hírlevél-feliratkozás

A hírlevél-feliratkozás során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a FinalWire Kft. csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld [GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont]. 

A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével. A hírlevelünkre feliratkozott Felhasználók adatait harmadik félnek nem adjuk át.

Amennyiben látogatónk úgy dönt, hogy feliratkozik hírlevelünkre, az általa megadott e-mail címen a következőkről kaphat tájékoztatást: termékekkel kapcsolatos információk, termékfrissítések, új funkciók a weboldalon, akciók, kedvezmények, nyereményjáték.

4. Cookie-k (sütik) használatának szabályzata

4.1. Mik azok a cookie-k (sütik), és mire használja azokat a www.aida64.hu weboldal?

A weboldal látogatása során a felhasználó egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis információcsomagot – tölt le számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.

A képernyő alsó részén megjelenő tájékoztató elfogadásával a látogató hozzájárul a FinalWire Kft. jelen szabályzatban ismertetett sütijeinek használatához. A későbbi látogatások alkalmával a figyelmeztető felirat nem jelenik meg a képernyőn, azonban a sütik eltávolításának lehetősége mindig fennáll: a felhasználó a böngészője beállításaiban teheti ezt meg.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a www.aida64.hu weboldal funkciói csak korlátozottan működnek, ha Ön letiltja a sütik használatát. Az internetböngésző súgója segítséget nyújt a sütikre vonatkozó beállítások kezelésében.

További információt a sütikkel kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapján talál.

A FinalWire Kft. nem felelős más külső weboldalak tartalmáért, melyek esetleg alkalmaznak sütiket.

4.2. A www.aida64.hu weboldalon használt sütik fajtái

A weboldalon használt sütik az alábbi kategóriákba sorolhatók:

 • nélkülözhetetlen sütik
 • statisztikai sütik
 • funkcionális sütik
 • nyomkövető sütik

Nélkülözhetetlen sütik

A nélkülözhetetlen sütik az www.aida64.hu webáruház működéséhez elengedhetetlenek. A látogató a segítségükkel helyezheti a termékeket a kosárba és haladhat végig a fizetési folyamaton. A nélkülözhetetlennek minősített sütik nem gyűjtenek termékek és szolgáltatások reklámozásához felhasználható információkat, és nem jegyzik meg az egyéni beállításokat az aktuális látogatás időtartamán túl.

Statisztikai sütik

A statisztikai sütik a weblap használatáról gyűjtenek információkat, például, hogy melyik oldalakat látogatja meg a felhasználó. Ezeknek a sütiknek a működése teljesen anonim, és kizárólag a weboldal működésének javításához járulnak hozzá, valamint segítenek nekünk megérteni a felhasználók érdeklődését. A statisztikainak minősített sütik nem gyűjtenek olyan információkat, amelyeket más weboldalakon termékek és szolgáltatások személyre szabott reklámozásához lehetne felhasználni.

Funkcionális sütik

A funkcionális sütik a szolgáltatások biztosítására, a beállítások, űrlapok kitöltésének megjegyzésére szolgálnak, ezáltal javítva a látogatás és a weblap által nyújtott élményt. A funkcionálisnak minősített sütik nem használhatók arra, hogy más weboldalakon reklámokat küldjenek Önnek.

Nyomkövető sütik

A nyomkövető sütik harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, mint például a Google- és Facebook-reklámok hatékonyságának mérése, stb. A harmadik fél úgy biztosítja ezeket a szolgáltatásokat, hogy cserébe értesül arról, hogy Ön felkereste a weboldalunkat. A nyomkövető sütiket közösségi hálózatokhoz (mint például a Facebook) való kapcsolódáshoz is használhatjuk, amelyek a látogatásról szóló információkat később felhasználhatják személyre szabott reklámokhoz más weblapokon.

A Hotjart azért használjuk, hogy jobban megértsük felhasználóink ​​igényeit, és optimalizáljuk ezt a szolgáltatást és élményt. A Hotjar egy technológiai szolgáltatás, amely segít nekünk jobban megérteni felhasználói élményeinket (pl. mennyi időt töltenek melyik oldalakon, mely linkekre kattintanak, mit csinálnak és mit nem szeretnek a felhasználók stb.), és ez lehetővé teszi számunkra, hogy és fejlesszük szolgáltatásainkat ezekkel a felhasználói visszajelzésekkel. A Hotjar cookie-kat és egyéb technológiákat használ a felhasználók viselkedésére és eszközeikre vonatkozó adatok gyűjtésére. Ez magában foglalja az eszköz IP-címét (a munkamenet során feldolgozva és azonosítatlan formában tárolva), az eszköz képernyőjének méretét, az eszköz típusát (egyedi eszközazonosítók), a böngésző adatait, a földrajzi elhelyezkedést (csak ország) és a megjelenítéshez használt nyelvet a honlapunkon. A Hotjar ezeket az információkat a nevünkben egy álnévvel ellátott felhasználói profilban tárolja. A Hotjar szerződésben tilos eladni a nevünkben gyűjtött adatokat. További részletekért tekintse meg a Hotjar támogatási webhelyének „about Hothjar” című részét.

Ha bármilyen kérdése van a sütik használatával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az e lapon feltüntetett elérhetőségeinken.

5. Az adatkezelés időtartama

A próbaváltozatok, szoftverregisztráció, vásárlás, licenc kiadás és –újra kiadás körében kezelt adatokat az adatok megadásának időpontjától a szerződés teljesítéséig, illetve azt követően a kötelmi jellegű jogviszony elévülési idejéig kezeljük. 

A vásárlásokról kiállított számlákkal kapcsolatos adatokat a számlák számviteli szempontú őrzéséig kezeljük. 

A hozzájárulás alapján kezelt adatokat, úgy, mint hírlevél-feliratkozás, ajánlat kérés, technikai segítségnyújtás, kapcsolatfelvétel során megadott adatok a kapcsolatfelvétel céljának eléréséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. 

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. (a továbbiakban: adatvédelmi jogsértés). 

A FinalWire Kft. a GDPR szerinti adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, az adatvédelmi incidens tudomására jutásától számított legkésőbb 72 órán belül bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

6. A felhasználó jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a FinalWire Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségeken.

A Felhasználó az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül jogosult visszavonni azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása veszélyeztetheti a Felek Általános Szerződési Feltételek alapján fennálló kötelezettségeinek teljesítését, ugyanakkor a visszavonás a FinalWire Kft. törvényes adatkezelési kötelezettségeit nem befolyásolhatja.

A FinalWire Kft. a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Cégünk a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Ügyfélszolgálat: info@finalwire.com

Levelezési cím: FinalWire Kft., 1048 Budapest, Tófalva utca 6. A. ép. III. em. 7.

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a FinalWire Kft. munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését vagy azok törlését kérni. Ilyen esetekben a FinalWire Kft. köteles törölni a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre.

A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a FinalWire Kft. a szükséges időtartamig megőrzi.

Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a FinalWire Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett valamely fenti igénye vonatkozásában nem tesz eleget kötelezettségeinek, az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 394-1410, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat panasszal illetve megilleti a döntéshozatal helye szerinti bírósághoz fordulás joga is az Infotv., a GDPR, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján.

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

7. Egyéb rendelkezések

A fent említett adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, melyből a Felhasználónk azt megadta, és (az alább felsorolt esetek kivételével) nem adjuk át harmadik félnek, kivéve, ha erre jogszabály kötelez bennünket.

7.1. Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?

Jelen irányelv alapján adatfeldolgozás, az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. Adatfeldolgozó, az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatkezelő hírlevél adatbázisát a MailerLite szolgáltató működteti.

Adatkezelőként az Ön személyes adatait megoszthatjuk kapcsolt vállalkozásainkkal és szolgáltatóinkkal (például adatfeldolgozókkal), amennyiben ez szükséges a FinalWire szolgáltatások és támogatás biztosításához. „Kapcsolt vállalkozások” alatt a FinalWire Kft-hez közös tulajdonos vagy irányítás révén kapcsolódó társaságok értendők.

Kapcsolat felvétel esetén megoszthatjuk levelét és a kapcsolatfelvételkor megadott adatait a szerződéses partnereinkkel.

Adatait a számunkra vagy a megbízásunkból szolgáltatásokat nyújtó cégeknek is átadhatjuk, például olyanoknak, amelyek a számlázásban nyújtanak nekünk segítséget, vagy e-maileket küldenek a nevünkben. E jogalanyoknak korlátozottak a lehetőségeik arra, hogy a nekünk nyújtott szolgáltatásoktól eltérő célokra használják fel az Ön adatait.

Az Adatfeldolgozók az adatkezelési műveletek során mindenkor kötelesek a velünk kötött szolgáltatási szerződés alapján Irányelvünkben foglaltakat betartani, és az adatkezelési műveleteket utasításaink alapján ellátni. Az Adatfeldolgozók nem jogosultak az utasításokon túl önálló adatkezelést folytatni az általunk átadott adatokon.

Amennyiben ezt jogszabály vagy szolgáltatásaink védelme megköveteli, az alábbi esetekben adhatjuk át az Ön személyes adatait egyéb félnek:

 • ha ezt jogszabály vagy egy kötelező jogi eljárás (például házkutatási parancs vagy egyéb bírósági határozat) előírja;
 • a szolgáltatásainkra vonatkozó szabályozásnak való megfelelés igazolására vagy biztosítására;
 • a FinalWire Kft. vagy bármely kapcsolt vállalkozásunk, üzleti partnerünk vagy ügyfelünk jogainak, tulajdonának és biztonságának védelmére.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban leírt adatmegosztások mellett az Ön hozzájárulásával vagy kérésére egyéb esetben is megoszthatjuk harmadik féllel az Önnel kapcsolatos adatokat.


Budapest, 2022. Március 1.