Általános Partnerszerződési Feltételek

A szerződés a következő felek között jött létre:

A www.aida64.hu weboldalon a Partnerregisztrációs űrlapot kitöltő szoftverkereskedelemmel foglalkozó cég,

mint viszonteladó (a továbbiakban: Viszonteladó), és

Cégnév: FinalWire Kft.
Város: Budapest
Irányítószám: 1048
Utca, házszám: Tófalva utca 6. A. ép. III. em. 7.
Ország: Magyarország
Adószám: 22764672-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-942549

mint forgalmazó (a továbbiakban: Forgalmazó)

A szerződő felek kijelentik, hogy a Viszonteladó a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint értékesíti a Forgalmazó termékeit. A Forgalmazó és a Viszonteladó ezért a következőképpen állapodnak meg:

1. A szerződés tárgya

A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek a Forgalmazó által forgalmazott AIDA64 termékcsalád (továbbiakban: Termékek) értékesítésében, melyeket a Viszonteladó a Forgalmazótól viszonteladási céllal vásárol. Továbbá a Viszonteladó a szerződésben rögzített feltételek mellett a Termékek hivatalos, nem kizárólagos viszonteladója lesz a 2. pontban meghatározott területeken (a továbbiakban: Területek). E státusz nem átruházható. A Viszonteladó tudomásul veszi, hogy e Területeken nem szerez kizárólagos jogot a termékek forgalmazására, reklámozására és értékesítésének előmozdítására.

2. A szerződés területi hatálya

A Forgalmazó felhatalmazza a Viszonteladót, hogy forgalmazza, reklámozza, valamint azok értékesítését előmozdítsa a regisztrációkor megadott, majd elfogadott országok területén.

3. Terjedelem

A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képzi a Partnerprogram.

4. A Forgalmazó által fenntartott jogok

A Forgalmazó fenntartja a jogot arra, hogy a Viszonteladó számára kijelölt Területeken:

4.1. másik vagy további viszonteladóval szerződjön, illetve képviseltesse magát;

4.2.közvetlenül értékesítse a Termékeket néhány vagy minden ügyfélnek.

5. A Forgalmazó kötelezettségei

5.1. viszonteladás céljára Termékeket ad el a Viszonteladónak;

5.2.elvárható módon törekszik arra, hogy a Viszonteladó által megrendelt Termékeket a rendelt mennyiségben és időre a Viszonteladó rendelkezésére bocsássa;

5.3.a Partnerprogram feltételei és a Viszonteladó kategória besorolása szerinti mértékben támogatást nyújt a Viszonteladó számára.

5.4.nem lép kapcsolatba a Viszonteladó ügyfeleivel mindaddig amíg:

5.4.1. az Ügyfél direkt megkérését indít a Forgalmazó felé, melyet lehetőség szerint a Viszonteladóhoz irányit.

5.4.2. a partner státusza aktív.

6. A Viszonteladó kötelezettségei

6.1.a lehetőségei szerint mindent megtesz annak érdekében, hogy a meghatározott területeken a Termékeket értékesítse, és azok értékesítését előmozdítsa;

6.2.betartja a márkanevekre vonatokozó felhasználási feltételeket, melyeket a Forgalmazó a Viszonteladó számára elérhetővé tesz, és pontosan megjelöli a Forgalmazóval való viszonyának természetét;

6.3.teljesíti azokat a további elvárásokat és kötelezettségeket, melyeket a Partnerprogramban vállalt, beleértve a Viszonteladó kategória besorolásának megfelelő elvárásokat.

7. Árak, fizetési feltételek, esedékesség

7.1.A Termékek értékesítése a Viszonteladó számára a Forgalmazó által meghatározott áron, tehát a www.aida64.hu webshop aktuális árai alapján történik.

7.2.A Forgalmazó fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés hatálya alatt módosítsa az árakat. Az árváltozásokról a Forgalmazó a Viszonteladót 30 nappal azok hatályba lépése előtt írásban értesíti.

7.3.A Viszonteladó kedvezményre jogosult a lista árból, melyet a Partnerprogramban foglaltaknak megfelelően a Forgalmazó a Viszonteladó besorolása alapján állapít meg.

7.4.A Viszonteladó a licenceket online vásárolja és újítja meg, illetve bővíti ki, a FinalWire Kft. weboldalának Vásárlás felületén.

7.5.A Termékek átadása e-mailben, elektronikus formában történik.

7.6.A Termékek kifizetése a rendeléssel egyidejűleg a PayPal vagy a Barion biztonságos rendszerén keresztül vagy banki előre utalással történik.

7.7.Banki átutalás esetén, mindig az aktuális megrendeléshez kapcsolódó számlán található bankszámlaszámra történhet az összeg kiegyenlítése a Forgalmazó részére.

7.8.A Viszonteladó a regisztrációkor általa meghatározott valutában teljesíti a fizetéseket.

8. Időtartam és megszüntetés

A jelen szerződés a weboldalon történő  partnerregisztrációs űrlap kitöltését, majd a jelen partnerszerződés és partnerprogram elfogadását követően lép hatályba és határozatlan időre szól, hacsak az egyik fél fel nem bontja az alább meghatározottak alapján:

8.1.a Viszonteladó bármikor felmondhatja 30 napos határidővel, a fiókjának inaktiválásával, mely lejáratát követően a Viszonteladó fiókja vissza nem vonhatóan törlésre kerül. Az inaktiválás csak akkor kezdeményezhető, ha nincs tartozása a Forgalmazó felé;

8.2.a Forgalmazó bármikor felmondhatja 30 napos határidővel, a Viszonteladó fiókjának inaktiválásával, amennyiben a szerződés feltételeinek nem tesz eleget, vagy negatív hatást gyakorol a termékre a Viszonteladó;

8.3.A Forgalmazó által meghatározott aktuális Partnerprogram alapján azonnal, automatikusan inaktiválásra kerülhet a partner fiókja. Ezt követően egy éven belül a partner kérelmezheti fiókja újra aktiválását.

8.4.automatikusan és értesítés nélkül, ha a Viszonteladó vagy a Forgalmazó ellen csődeljárás vagy felszámolási eljárás indul, illetve a vagyontárgyai nagyobb része feletti ellenőrzés vagyonfelügyelő vagy felszámoló kezébe kerül;

8.5.amennyiben a regisztrált Viszonteladó hibásan, vagy nem megfelelően töltötte ki a partnerregisztrációs űrlapot azonnal, indoklás nélkül, a Viszonteladó fiókjának inaktiválásával.

9. Partnerprogram

A Forgalmazó Partnerprogrammal rendelkezik, melyben a Viszonteladók különböző kategória besorolást kapnak, melynek részletei itt érhetők el. A Forgalmazó fenntartja a jogot arra, hogy módosítsa vagy megszüntesse a Partnerprogramot, amiről a Viszonteladót 30 nappal korábban írásban értesíti.

10. Törvények szabályozása

10.1. A jelen Megállapodást a Magyarországon hatályos jogszabályok szabályozzák és értelmezik.

10.2. Ez a megállapodás a korábbi viszonteladói megállapodások helyébe lép a Forgalmazó és a Viszonteladó között.

10.3. A regisztráló személy elfogadja, hogy törvényesen képviselheti szervezetét partnerségi kapcsolatok kezelésében.

10.4. A partnerregisztrációval a Viszonteladó tudomásul veszi, hogy elolvasta, megértette és beleegyezik a Viszonteladói szerződésben foglaltakkal, beleértve a Partnerprogramot is (együttesen: „Szerződés”).

11. Vis Maior

A FinalWire nem felelős a teljesítés meghiúsulásáért akkor, ha az olyan előre nem látható körülmények vagy okok következménye, amelyek túl vannak a FinalWire ésszerű irányításán, beleértve a felsőbb hatalom tetteit, háborút, lázadást, embargókat, polgári vagy katonai hatóságok tetteit, tüzet, áradásokat, baleseteket, sztrájkokat, munkáselbocsátásokat vagy szállítási, létesítmény-, üzemanyag-, energia-, munkaerő- vagy anyaghiányokat, de nem csupán ezekre korlátozódva. Bármely ilyen késés esetén a FinalWire mentesíthető a teljesítéstől addig a mértékig, ameddig késik vagy akadályoztatva van ilyen ok miatt.

2022. március 1.