Riport

XE Product imageBE Product imageAE Product imageEE Product image
Ebben a menüpontban az AIDA64 által készített riportok beállításait találjuk.

Riportcím

Itt a riport első sorában megjelenő szöveget adhatjuk meg.

XML-stílusfájl

Az AIDA64 Business és Network Audit támogatja az XSLT-stíluslapok alkalmazását az XML-riportfájlokon. Ha itt megadunk egy stílusfájlt, a szoftver a XML-riportba beilleszti az erre mutató hivatkozást (például: <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="C:\XSL\AIDA64_template.xsl"?>).
Abban az esetben, ha az XML-riportot ugyanabba a mappába mentjük el, ahol az XSL-fájl is található,  elegendő megadni a stílusfájl nevét, nincs szükség a teljes elérési útvonalra. Ilyen esetben ahhoz, hogy az AIDA64 riport-előnézeti ablakában is a stílusfájl szerint átalakított XML jelenjen meg, a felhasználó TEMP-könyvtárába kell másolnunk az XSL-t.
Több számítógép használata esetén az alábbi szkript segítségével tudjuk az egyes gépek TEMP könyvtárába másolni a stílusfájlt:
copy /y \\Szerver\Shares\AIDA64Business\[AIDA64_template].xsl %TEMP%\[AIDA64_template].xsl

Riportfejléc engedélyezése

Ha a riportfejlécet használunk, a riportkészítésről számos lényeges adat (többek között az AIDA64 verziója, a riport típusa, a számítógép neve, felhasználónév, az operációs rendszer verziója, a riportkészítés dátuma és időpontja) lesz látható a riportok tetején. Ha nyomtatási céllal készítünk HTML- és MHTML-riportokat, érdemes mind a riportfejlécet, mind a riportláblécet kikapcsolni, mert ezzel papírt takaríthatunk meg.

Riportlábléc engedélyezése

Ez az opció egy rövid, a védjegyekkel kapcsolatos tájékoztató szöveget jelenít meg a HTML- és MHTML-riportok alján.

HTML-riport menü engedélyezése

A HTML-menü a riportban található fő- és almenüpontok elérését könnyíti meg a HTML- és MHTML-riportokban. Ez az opció alapértelmezés szerint engedélyezve van.

Debuginformáció megjelenítése a TXT-, HTML-, MHTML-riportokban

Ez az opció a TXT-, HTML- és MHTML-riportokban a szöveg alatt megjeleníti a PCI-regiszterek és a videó BIOS dumpját. A debuginformáció akkor hasznos, ha hardverfelismerési problémák kapcsán akarunk kapcsolatba lépni a terméktámogatással. Ilyen esetben mindig engedélyezzük ezt az opciót.

Debuginformáció megjelenítése CSV-riportokban

Ez az opció a PCI-eszközök dumpját fűzi a CSV-riportok végére.

Számítógépnév megjelenítése az első riport oldal címében

Ezzel az opcióval a riportok Számítógép / Összegzés oldalának tetején jeleníthető meg a számítógép neve. Akkor javasolt engedélyezni, ha nyomtatásra szánt vagy fájlba mentett, fejléc nélküli HTML- és MHTML-riportokat készítünk.

Riportok tömörítése fájlba való mentés előtt

Ha ezt az opciót engedélyezzük, az AIDA64 fájlba történő mentés előtt ZIP-pel tömöríti a riportokat.

Riportok tömörítése e-mailben való küldés előtt

Ha ezt az opciót engedélyezzük, az AIDA64 ZIP-pel tömöríti a riportokat, és tömörített formában mellékeli azokat az e-mailhez csatolmányként.

Riportok tömörítése FTP-re való feltöltés előtt

Ha ezt az opciót engedélyezzük, az AIDA64 ZIP-pel tömöríti a riportokat, és tömörített formában tölti fel FTP-n.

Teljes név

A kimenő levelek „From” mezőjében megjelenő nevet adhatjuk meg itt.

E-mail cím

A kimenő levelek „From” mezőjében megjelenő e-mail címet adhatjuk meg itt.

Riportfájl

Cél mappa

Az itt megadott mappába menti az AIDA64 a riportfájlokat: ha a kapcsolók alkalmazásakor nem adunk meg útvonalat, ez lesz az alapértelmezett. Hálózati leltár készítésekor UNC elérési utat kell használni (például: \\Szerver\megosztás\aida64riportok), és minden felhasználónak csak írási hozzáférési jogot kell adni a mappához. A célmappa és a riportfájl nevében egyaránt használhatók az alábbi változók:
  • $HOSTNAME –  a számítógépnevet helyettesíti be
  • $USERNAME – a bejelentkezett felhasználó nevét helyettesíti be
  • $DOMAIN – a tartományunk nevét helyettesíti be
  • $IPADDR – a számítógép IP-címét helyettesíti be (aaa-bbb-ccc-ddd)
  • $MACADDQ – a számítógép MAC-címét helyettesíti be (AABBCCDDEEFF)
  • $MACADDR – a számítógép MAC-címét helyettesíti be kötőjelekkel elválasztva (AA-BB-CC-DD-EE-FF)
  • $UUIDMAC – a DMI Rendszer UUID címét helyettesíti be, ha ez nem elérhető, akkor a számítógép MAC-címe kerül beillesztésre
  • $MONTH – az aktuális hónapot illeszti be számmal (HH)
  • $DATE – az aktuális dátumot illeszti be számmal (ÉÉÉÉ-HH-NN)
  • $TIME – az aktuális időt illeszti be (ÓÓ-PP-MM)

Fájlnév

Itt határozható meg, hogy milyen fájlnéven mentse el a riportokat az AIDA64. Riport készítésekor a célmappa vagy a fájl nevében a fenti változók valamelyikét muszáj használni annak érdekében, hogy az újabb riportok ne írják felül a régebbieket.

Fájl kiterjesztése

Itt a riportfájlok kiterjesztését adhatjuk meg. Javasolt az alapértelmezett „Automatikus” lehetőség megtartása. Fontos tudni, hogy itt nem a riportfájl formátumát, csupán a fájl kiterjesztését tudjuk megadni.

Riportkülső

Ebben a menüpontban a riportok megjelenését szabhatjuk testre: a telepített betűtípusok közül tudunk választani, a karakterek méretét és színét tudjuk beállítani, stílusokat alkalmazhatunk (félkövér, dőlt), illetve a riport háttérszínét is megváltoztathatjuk. A riportok alapértelmezett betűtípusa a Verdana. Ezek a beállítások kizárólag a HTML- és MHTML-riportokra vonatkoznak.

Ütemezés

Ebben a menüpontban a parancssori kapcsolókkal indított riportkészítési folyamat beállításait végezhetjük el. Az opciók kizárólag az /R, /E vagy /FTPUPLOAD kapcsolásra vonatkoznak.

Parancssori kapcsolókkal riport készülhet:

Itt meghatározhatjuk, hogy az AIDA64 milyen gyakorisággal készítsen riportokat.

Bármikor

Az AIDA64 minden indulásakor készül új riport. Olyan hálózati környezetben, ahol a riportkészítés a felhasználók bejelentkezési szkriptjében szerepel, minden bejelentkezéskor készül új riport.

Naponta egyszer

Az AIDA64 a programindítások számától függetlenül naponta csak egy riportot készít. Hálózati környezetben például ez azt jelenti, hogy csak az első felhasználói bejelentkezéskor készül riport a számítógépekről.

Hetente egyszer

Az AIDA64 a programindítások számától függetlenül hetente csak egy riportot készít.

Kéthetente egyszer

Az AIDA64 a programindítások számától függetlenül kéthetente csak egy riportot készít.

Havonta egyszer

Az AIDA64 a programindítások számától függetlenül havonta csak egy riportot készít.

Az utolsó futás dátumának tárolási helye:

Itt választhatjuk ki, hogy hol tárolja a program az utolsó riport készítésének dátumát. Itt a hálózati leltár szempontjából legmegfelelőbb lehetőséget válasszuk!

Registry / Machine

A program az utolsó riport készítésének dátumát egy közös (felhasználófüggetlen) helyen tárolja el a Windows regisztrációs adatbázisában. Ez az opció akkor javasolt, amikor a hálózati leltárhoz riportokat számítógépenként és nem felhasználónként készítünk. Például ha naponta egyszer készül riport és egy adott számítógépen 3 felhasználó dolgozik, az első felhasználó első bejelentkezésekor készül csak riport az adott napon, függetlenül attól, hogy ő és a többi felhasználó hány alkalommal jelentkezik még be.

Registry / User

A program az utolsó riport készítésének dátumát egy felhasználóhoz kötött helyen tárolja a Windows regisztrációs adatbázisában. Ez az opció akkor javasolt, amikor a hálózati leltárhoz riportokat felhasználónként és nem számítógépenként készítünk. Például ha naponta egyszer készül riport és egy adott számítógépen 3 felhasználó dolgozik, az adott nap három riport készül majd (minden felhasználó bejelentkezésekor egy).

C:\TAG-$HOSTNAME.sys

A program az utolsó riport készítésének dátumát egy C:\TAG-<számítógépnév>.sys nevű rejtett fájlban tárolja. Funkcióját tekintve ez az opció ugyanazt valósítja meg, mint a „Registry / Machine”, csak nem módosítja a regisztrációs adatbázist.

C:\TAG-$USERNAME.sys

A program az utolsó riport készítésének dátumát egy C:\TAG-<felhasználónév>.sys nevű rejtett fájlban tárolja. Funkcióját tekintve ez az opció ugyanazt valósítja meg, mint a „Registry / User”, csak nem módosítja a regisztrációs adatbázist.

Egyéni fájl

A program az utolsó riport készítésének dátumát egy általunk meghatározott fájlban tárolja. A fájlnévben használjuk a $HOSTNAME és/vagy $USERNAME változókat!
Például: ha a számítógép nevében tároljuk ezeket az adatokat, és napi rendszerességgel szeretnénk riportot készíteni, akkor az adott gépen naponta csak egy riport fog készülni kapcsolókkal, hiába futtatjuk újra a parancsot. Ettől függetlenül varázsló segítségével további riportok is készíthetőek (legegyszerűbben egy központi gépről a Távoli riport varázslóval).

FTP

Ebben a menüpontban az FTP-kapcsolatot konfigurálhatjuk. Ehhez szükség van egy jól konfigurált FTP-szerverre, valamint ennek adataira: a kiszolgáló címére, az FTP által használt portra (az alapértelmezett a 21-es port), a csatlakozáshoz szükséges felhasználónévre és jelszóra, továbbá megadható a távoli FTP-mappa, és szükség esetén passzív módon is csatlakozhatunk. A Teszt gombra kattintva ellenőrizhetjük, hogy minden adatot helyesen adtunk-e meg.
Anonim FTP-szolgáltatás használata esetén FTP-jelszónak egy nem létező, de szintaktikailag helyesen formázott e-mail címet adjunk meg. Biztonsági okokból ugyanakkor nem javasolt anonim FTP-feltöltő szolgáltatás használata!
Jelenleg a szoftverben nincs SFTP-támogatás.

Megjegyzések

Ezen az oldalon olyan megjegyzéseket adhatunk meg, melyeket a szoftver hozzáfűz a riportokhoz. A megjegyzések a riportok tetején jelennek meg.
Ha a Számítógépnév mezőbe az „ALL” szót írjuk be, vagy megnyomjuk a „Mind” gombot, a megjegyzés szövege minden számítógép riportjában meg fog jelenni. Ha konkrét számítógépnevet adunk meg, akkor csak az adott gép riportjában jelenik meg a megjegyzés szövege.
Például megjegyzésként előre megadhatjuk, hogy miért készítettük a riportot és mi a teendőnk vele.