Külső alkalmazások

XE Product imageBE Product imageEE Product image

A kiolvasott érzékelőadatokat az AIDA64 külső alkalmazásoknak is át tudja adni, több módon is: a szoftver ezeket az adatokat megosztott memóriába, a Regisztrációs adatbázisba, WMI-ba (Windows Management Instrumentation) és a Rivatuner OSD Serverre is tudja írni.


Megosztott memória engedélyezése

A windowsos alkalmazások közötti információmegosztás egyik legelterjedtebb módja a megosztott memória. Az AIDA64 hardverfigyelő modulja az „AIDA64_SensorValues” megosztott memóriát használja.

A megosztott memória tartalma egy hosszú, 0x00 karakterrel záruló sztring, egy klasszikus PChar vagy char* adattípus.

A sztring XML-címkékből áll, de nem teljes XML-dokumentum. Tartalmazza az AIDA64 által mért összes hőmérséklet-, fordulatszám- és feszültségértéket. A hőmérsékletértékek mindig Celsius-fokban jelennek meg itt, függetlenül attól, hogy az AIDA64 beállításaiban ez a mértékegység vagy a Fahrenheit-fok van kiválasztva. Szenzorértékek szöveges leírása (címkéje) mindig angol nyelvű, más nyelv nem választható.

A pufferméret (a megosztott memóriablokk mérete) legalább 10 KB kell, hogy legyen. A tipikus pufferméret 1 és 3 KB körül van, de például az Abit MicroGuru 2005-öt használó alaplapok esetén ennél jóval nagyobb is lehet.

 

A megosztott memória tartalmát az alábbi Delphi-eljáráshoz hasonló kóddal lehet kiolvasni:

Const

sharedmem_name = 'AIDA64_SensorValues';

Function ExtApp_SharedMem_ReadBuffer(bu:PChar;bu_size:DWord):Boolean;

Var

mappedData : PChar;

th : THandle;

Begin

Result:=False;

th:=OpenFileMapping(FILE_MAP_READ,False,sharedmem_name);

If th<>INVALID_HANDLE_VALUE Then

Begin

mappedData:=MapViewOfFile(th,FILE_MAP_READ,0,0,0);

If mappedData<>Nil Then

Begin

StrLCopy(bu,mappedData,bu_size);

If UnmapViewOfFile(mappedData) Then Result:=True;

End;

CloseHandle(th);

End;

End;

Egy példa a megosztott memória tartalmára:


Szenzorértékek Regisztrációs adatbázisba írása

Ha ezt az opciót választjuk, az AIDA64 a szenzorértékeket a Windows regisztrációs adatbázisának alábbi bejegyzésébe írja:

HKEY_CURRENT_USER\Software\FinalWire\AIDA64\SensorValues

Amikor az AIDA64-et bezárjuk, a szoftver az összes értékkel együtt törli a regisztrációs kulcsot. A hőmérsékletértékek mindig Celsius-fokban jelennek meg itt, függetlenül attól, hogy az AIDA64 beállításaiban ez a mértékegység vagy a Fahrenheit-fok van kiválasztva. Szenzorértékek szöveges leírása (címkéje) mindig angol nyelvű, más nyelv nem választható.

Egy példa arra, hogy a szenzorértékek hogyan jelennek meg a regisztrációs adatbázisban:


Szenzorértékek WMI-ba írása

Ha ezt az opciót választjuk, az AIDA64 az alábbi WMI-névtérbe írja:

Root\WMI\AIDA64_SensorValues

Amikor az AIDA64-et bezárjuk, a szoftver az összes értékkel együtt törli a WMI-bejegyzést. A hőmérsékletértékek mindig Celsius-fokban jelennek meg itt, függetlenül attól, hogy az AIDA64 beállításaiban ez a mértékegység vagy a Fahrenheit-fok van kiválasztva. Szenzorértékek szöveges leírása (címkéje) mindig angol nyelvű, más nyelv nem választható.

Szenzorértékek Rivatuner OSD Serverre írása

Ha ezt az opciót választjuk, az AIDA64 a szenzorértékeket (hőmérséklet, feszültség és ventilátor-fordulatszám) az „RTSSSharedMemoryV2” nevű megosztott memórián keresztül átadja a Rivatuner OSD Serverének. A Rivatuner OSD Server pedig képes a kiolvasott értékek megjelenítésére teljes képernyős 3D-játékok futtatása alatt is.